Fiskeregler

FISKEREGLER - BURFJORDELVA


Fisketider:

Fisketider - 01.07 kl 00:00 - start

Fisketider - 31.07 kl 24:00 - slutt

Fisketider - onsdag fra kl.18:00 – torsdag kl.18:00 - fredning

Fisketider - Døgn - 18:00 - 18:00


Rapportering:

Fangstrapport - trykk her


Fangstrapport - døgn - 24timer etter at fisket er avsluttet eller kortet er utløpt 

Fangstrapport - sesongkort - frist 31.09 - fiskere med sesongkort må huske å registrere antall fiskedøgn

 

Fiskekort:

Du har nå kjøpt fiskekort i VIPPS butikken til Nordlys bygg på Vippsnr. 503254, // eller i nettbutikken. Dette er ditt fiskekort som gir deg fiskerett for en tidsperiode

Kortet vises frem ved kontroll. (Uten dekning på mobil anbefales print screen av kortet som kvittering)


Område:

Fiske skjer på elvas øst side - Gargu 

Fiske skjer på strekningen - elvemunning - første fossekulp - Sagfossen

Fiskeforbud i fossekulpen


Regler:

Fiskeredskap: flue - mark - spinner


Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag - Lovdata


Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47 


Kart  - elvefiske - trykk her
FISKEREGLER - INNLANDSFISKE


Fisketider:

Fisketider - 01.01 kl 00:00 - start

Fisketider - 31.12 kl 24:00 - slutt

Fisketider - Døgn - 18:00 -18:00


Rapportering:

Fangstrapportering - trykk her


Fangstrapport - døgn - 24timer etter at fisket er avsluttet eller kortet er utløpt

Fangstrapport - sesongkort - frist 31.12 - fiskere med sesongkort må huske å registrere antall fiskedøgn

 

Fiskekort

Du har nå kjøpt fiskekort i VIPPS butikken til Nordlys bygg på Vippsnr. 503254, // eller i nettbutikken. Dette er ditt fiskekort som gir deg fiskerett for en tidsperiode

Kortet vises frem ved kontroll. (Uten dekning på mobil anbefales print screen av kortet som kvittering)


Område

Fiske skjer på øvergård 13/4 

Fiske skjer på strekningen - havet - finnmark grense - Suorregeadggejavri vasdraget ned til Jonlarsavatnet - hestvannet - SagelvvatnRegler:

Fiskeredskap: flue - mark - spinner - oter


Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47 Kart - Innlandsfiske - trykk her