Ved

VED - STORSEKK

1000 Liter


Alle priser er oppgitt eks. MVA


Blanding mellom:
Bjørk "Betula pubescens"
Furu "Pinus sylvestris"
Lengde 30cm

1 000,-

VED - SMÅSEKK


40 Liter


Alle priser er oppgitt eks. MVA


Blanding mellom:
Bjørk "Betula pubescens"
Furu "Pinus sylvestris"
Lengde 30cm
100,-