Ved

VED - STORSEKK

1000 Liter


Blanding mellom:
Bjørk "Betula pubescens"
Furu "Pinus sylvestris"
Lengde 30cm

1 500,-

VED - SMÅSEKK


40 Liter


Blanding mellom:
Bjørk "Betula pubescens"
Furu "Pinus sylvestris"
Lengde 30cm
150,-